Privacy statement

Stichting Holland Fresh Group
Holland Fresh Group neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige
manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Holland Fresh Group altijd in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy
Statement van Holland Fresh Group. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te
nemen.

1. Wie is Holland Fresh Group?
Holland Fresh Group is een stichting die NL collectieve paviljoens op internationale AGF-beurzen
initieert en coördineert. Kantoorhoudende te Zoetermeer, aan de Louis Pasteurlaan 6, KvK nummer
61180211.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Holland Fresh Group?
Automatisch gegenereerde informatie
Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen
weergeven en om de website te beveiligen) heeft Holland Fresh Group bepaalde informatie nodig.
Holland Fresh Group verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag
tijdens jouw gebruik van Holland Fresh Group. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van
je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser
(computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je
gebruikt, Gebruikersaccount nummer en de pagina’s die je op de website bezoekt.

3. Voor welke doeleinden gebruikt Holland Fresh Group informatie over jou?
– Om jouw gebruik van de website mogelijk te maken;
– Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Holland Fresh Group;
– Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
– Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt
gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Holland Fresh Group wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar website. Indien er
bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Holland Fresh Group dat daarom
aan jou laten weten. Ook kan Holland Fresh Group je op de hoogte houden van acties die door haar
zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van Holland Fresh Group willen ontvangen, dan kun je je afmelden
via info@HollandFreshGroup.com. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door
Holland Fresh Group aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Holland Fresh Group gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden
alsmede voor beveiliging en verbetering van de website. Deze gegevens kunnen aan derden worden
verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen
persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Holland Fresh Group jouw persoonsgegevens niet aan derde
partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van
aanbiedingen).

Holland Fresh Group kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk
met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of
voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch
gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Holland Fresh Group jouw gegevens
aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe
genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter
bescherming van haar eigen rechten.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Holland Fresh Group verlaat en op
de website van een andere partij terecht komt. Holland Fresh Group heeft geen zeggenschap over
diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik
van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit
privacy statement van Holland Fresh Group heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de
Dienst zijn verkregen. Holland Fresh Group accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Op welke wijze beschermt Holland Fresh Group jouw persoonlijke informatie?
Holland Fresh Group zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw
(persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de
website en/of via berichtgeving aan jou.

6. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen
aan info@HollandFreshGroup.com.

Klik hier om de privacy statement te downloaden.

HULP NODIG?
NEEM CONTACT OP